Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2015

Bơm hút sâu 2 tầng cánh THT

lel1269049829Bơm hút sâu 2 tầng cánh THT MB-200 -2HP
2.860.000
lel1269049829Bơm hút sâu 2 tầng cánh THT MB-150 1.5HP
2.728.000

Máy bơm hồ bơi THT

bom ho boi smpMáy bơm hồ bơi THT SMP150M 1.5HP
2.277.000
bom ho boi smpMáy bơm hồ bơi THT SMP100M 1HP
1.984.000
bom ho boi skpaMáy bơm hồ bơi THT SKPA300M 3HP
4.067.000
bom ho boi skpaMáy bơm hồ bơi THT SKPA200M 2HP
3.446.000
bom ho boi scpb200Máy bơm hồ bơi THT SCPB300-E-M 3HP
3.896.000
bom ho boi scpb200Máy bơm hồ bơi THT SCPB200-E-M 2HP
3.361.000
bom ho boi scpam400 eMáy bơm hồ bơi THT SCPAM400-E 4HP
4.810.000

Máy bơm nước ly tâm tưới tiêu nông nghiệp THT

bom ly tam 1 pha lucky pro mhf 5cBơm bánh răng lưu lượng THT MH 7BR 4HP
4.797.000
bom ly tam 1 pha lucky pro mhf 5cBơm bánh răng lưu lượng THT MHF/6A 3HP
4.491.000
bom ly tam 1 pha lucky pro mhf 5cBơm bánh răng lưu lượng THT MHF/6AR 3HP
4.655.000
bom ly tam 1 pha lucky pro mhf 5cBơm bánh răng lưu lượng THT MHF/6AR 3HP
4.655.000
bom ly tam 1 pha lucky pro mhf 5cBơm bánh răng lưu lượng THT MHF/6A 3HP
4.491.000
bom ly tam 1 pha lucky pro mhf 5cBơm bánh răng lưu lượng THT MHF/5AM 1.5HP
2.811.000
bom ly tam 1 pha lucky pro mhf 5cBơm bánh răng lưu lượng THT MHF/6BR 2HP
3.421.000
bom ly tam 1 pha lucky pro mhf 5cBơm bánh răng lưu lượng THT MHF/6B 2HP
3.256.000
bom ly tam 1 pha lucky pro mhf 5cBơm bánh răng lưu lượng THT MHF/6C 1.5HP
3.021.000
bom ly tam 1 pha lucky pro mhf 5cBơm bánh răng lưu lượng THT MHF/5BM 1.5HP
2.669.000
bom ly tam 1 pha lucky pro mhf 5cBơm bánh răng lưu lượng THT MHF/5B 1HP
1.905.000
bom ly tam 1 pha lucky pro mhf 5cBơm bánh răng lưu lượng THT MHF/5C 0.8HP
1.811.000
bomnuoctuoitieutht4dk40 0Máy bơm nước ly tâm tưới tiêu nông nghiệp THT 3DK40-3HP
3.278.000
bomnuoctuoitieutht4dk40 0Máy bơm nước ly tâm tưới tiêu nông nghiệp THT 2DK40 2HP
2.926.000
bomnuoctuoitieutht4dk40 0Máy bơm nước ly tâm tưới tiêu nông nghiệp THT 2DK30 2HP
2.825.000
bomnuoclytamtuoitieutht15dkMáy bơm nước ly tâm tưới tiêu nông nghiệp THT 1.5DK40 1.5HP
2.812.000
bomnuoclytamtuoitieutht15dkMáy bơm nước ly tâm tưới tiêu nông nghiệp THT 1.5DK30 1.5HP
2.770.000
bomnuoclytamtuoitieutht15dkMáy bơm nước ly tâm tưới tiêu nông nghiệp THT 1.5DK20A 1.5HP
2.393.000
peripheral pump mps 60Bơm bánh răng lưu lượng THT MTK2000 2HP
3.585.000
peripheral pump mps 60Bơm bánh răng lưu lượng THT MTK1500 1.5HP
3.134.000

Bơm trục ngang đa tầng cánh THT

kv4 9Bơm ltrục ngang đa tầng cánh THT KV6-8.5*8 4HP
5.102.000
kv4 9Bơm ltrục ngang đa tầng cánh THT KV6-8.5*6 3HP
3.884.000
kv4 9Bơm ltrục ngang đa tầng cánh THT KV4-9*8 3HP
3.994.000
kv4 9Bơm ltrục ngang đa tầng cánh THT KV4-9*5 2HP
3.336.000
kv4 9Bơm ltrục ngang đa tầng cánh THT KV2-9*9 2HP
3.958.000
kv4 9Bơm ltrục ngang đa tầng cánh THT KV 4-9*6 2HP
3.446.000
kv4 9Bơm ltrục ngang đa tầng cánh THT KV4-9*6M 2HP
3.775.000
kv4 9Bơm ltrục ngang đa tầng cánh THT KV2-9*7M 1.5HP
3.689.000
kv2 9Bơm trục ngang đa tầng cánh THT KM2-9*6M 2HP
3.336.000
kv2 9Bơm trục ngang đa tầng cánh THT KM2-9*5M 2HP
3.288.000
kv2 9Bơm trục ngang đa tầng cánh THT KM2-9*4M 1.4HP
2.472.000
kv2 9Bơm trục ngang đa tầng cánh THT KM2-9*3M 1HP
2.217.000
kv2 9Bơm trục ngang đa tầng cánh THT KM2-9*6M 1.4HP
2.679.000
kv2 9Bơm trục ngang đa tầng cánh THT KM2-9*4M 1HP
2.265.000
mrs 4Bơm trục ngang đa tầng cánh THT MRS/5 1.25HP
2.302.000
mrs 4Bơm trục ngang đa tầng cánh THT MRS/4 1HP
2.091.000

Máy bơm nước ly tâm tưới tiêu THT

bom nuoc tht 1dk20 370wMáy bơm nước ly tâm tưới tiêu THT 1DK20-370W
653.000
bom nuoc ly tam tuoi tieu tht 1.5dkMáy bơm nước ly tâm tưới tiêu nông nghiệp THT 1.5DK20-1HP
908.000
bom nuoc tuoi tieu tht 4dk40Máy bơm nước ly tâm tưới tiêu nông nghiệp THT 2DK20-2HP
2.415.000
bom nuoc tuoi tieu tht 4dk40Máy bơm nước ly tâm tưới tiêu nông nghiệp THT 3DK30-3HP
3.102.000
bom nuoc tuoi tieu tht 4dk40Máy bơm nước ly tâm tưới tiêu nông nghiệp THT 4DK40-4HP
3.440.000